Wróć do strony głównej Dotacje

Filtruj wyniki

Obszar realizacji
Obszar wsparcia
Typy wsparcia

pow. Specjalna Strefa Włączenia, woj. zachodniopomorskie
Inwestycje

Badania i rozwój
Rynek pracy

Na co można uzyskać wsparcie:

Inwestycje przedsiębiorstw prowadzące do wzrostu zatrudnienia na obszarze gmin Specjalnej Strefy Włączenia

Kto może uzyskać wsparcie:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Inne

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych

Kto może uzyskać wsparcie:
koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych - członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

woj. zachodniopomorskie
Dotacje

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Wdrażanie wyników prac B+R.

Kto może uzyskać wsparcie:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Dotacje

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług

Kto może uzyskać wsparcie:
przedsiębiorstwa
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

woj. zachodniopomorskie
Dotacje

Otoczenie biznesu
Współpraca ponadnarodowa
Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne

Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowej kooperacji

Organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju

Kto może uzyskać wsparcie:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Instytucje Otoczenia Biznesu
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Inne

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

- wsparcie w pozyskaniu kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych,
- wsparcie w pozyskaniu kapitału o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku dłużnym,

Kto może uzyskać wsparcie:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Doradztwo

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki.

Kto może uzyskać wsparcie:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

woj. zachodniopomorskie
Dotacje

Otoczenie biznesu
Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Bony dla MŚP na zakup usług Instytucji Otoczenia Biznesu.

Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu.

Kto może uzyskać wsparcie:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Centra Transferu Technologii, Parki Naukowo - Technologiczne, spółki celowe Uczelni, Niebankowe instytucje finansowe
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.