Wróć do strony głównej Dotacje

Filtruj wyniki

Obszar realizacji
Obszar wsparcia
Typy wsparcia

Cała Polska
Doradztwo

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Specjalistyczne warsztaty i indywidualne doradztwo umożliwiające przedsiębiorcom opracowanie strategii marketingowej skierowanej na wybrany rynek zagraniczny

Kto może uzyskać wsparcie:
Ministerstwo Gospodarki (projekt realizowany w formule partnerstwa) z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, partnerami społeczno-gospodarczymi lub reprezentatywnymi izbami gospodarczymi.
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek w trybie systemowym

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Doradztwo

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Rozwój oferty proinnowacyjnych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), które wspierają MSP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji 

Kto może uzyskać wsparcie:
Instytucje otoczenia biznesu (IOB)
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

woj. zachodniopomorskie
Inwestycje

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:
  • Małe projekty B+R
  • Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej 
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Dotacje Doradztwo

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

opracowanie i organizacja kompleksowych programów promocji polskich specjalności eksportowych, wykorzystujących różne formy promocji,
- wsparcie udziału przedsiębiorstw w realizacji ww. programów.

Kto może uzyskać wsparcie:
Ministerstwo Gospodarki dla MŚP
Jak uzyskać wsparcie:
Projekt systemowy

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

woj. zachodniopomorskie
Dotacje

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw.

Kto może uzyskać wsparcie:
przedsiębiorstwa, partnerstwa przedsiębiorstw, partnerstwa naukowo-przemysłowe, instytucje otoczenia biznesu,
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

woj. zachodniopomorskie
Inwestycje

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Inwestycje w publiczną infrastrukturę B+R na rzecz przedsiębiorstw.

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Dotacje

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki.

 

Kto może uzyskać wsparcie:
przedsiębiorstwa - konsorcja przedsiębiorstw
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.