Wróć do strony głównej Dotacje

Filtruj wyniki

Obszar realizacji
Obszar wsparcia
Typy wsparcia

Cała Polska
Dotacje Doradztwo

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Wybór i zasilenie kapitałowe funduszy typu seed capital i venture capital, realizujących projekty polegające na poszukiwaniu i ocenie innowacyjnych pomysłów, potencjalnych przedsiębiorców lub przedsiębiorców, prac pre-inwestycyjnych oraz inwestycji kapitałowych.

Kto może uzyskać wsparcie:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Jak uzyskać wsparcie:
Wybrany zostanie operator wsparcia

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Dotacje

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Utworzenie i zasilenie funduszu funduszy, realizującego inwestycje w instrumenty kapitałowe i quasi-kapitałowe funduszy venture capital, w celu inwestowania w MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych oraz prowadzących działalność B+R.

Kto może uzyskać wsparcie:
Operatorzy funduszy
Jak uzyskać wsparcie:
Wybrany zostanie operator wsparcia

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Dotacje

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Wdrożenie przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R (własnych lub zakupionych)

Kto może uzyskać wsparcie:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Inne

Edukacja
Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Stworzenie i funkcjonowanie systemu, który będzie umożliwiał monitorowanie postępu prac nad wdrożeniem strategii inteligentnej specjalizacji, a także weryfikowanie, aktualizację i ewaluację inteligentnych specjalizacji

Kto może uzyskać wsparcie:
- przedsiębiorstwa - jednostki naukowe - naukowcy i studenci - instytucje otoczenia biznesu - partnerzy społeczno-gospodarczy - administracja publiczna
Jak uzyskać wsparcie:
Projekt systemowy

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Dotacje

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym.

Kto może uzyskać wsparcie:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Inne

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Działania ukierunkowane na zbudowanie systemu wsparcia procesu transferu technologii.

Utworzenie instrumentu finansowego, który zapewni dostęp do kapitału dla przedsiębiorstw sektora MŚP, realizujących inwestycje rozwojowe w oparciu o pozyskaną własność intelektualną

Kto może uzyskać wsparcie:
I komponent: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. II komponent: podmiot wdrażający instrument finansowy.
Jak uzyskać wsparcie:
Inny

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.