Wróć do strony głównej Dotacje

Filtruj wyniki

Obszar realizacji
Obszar wsparcia
Typy wsparcia

Cała Polska
Inne

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

tworzenie i testowanie nowych narzędzi wsparcia innowacyjności oraz integrowanie przedstawicieli nauki, biznesu, instytucji otoczenia biznesu, partnerów społeczno-gospodarczych i administracji funkcjonujących w narodowym systemie innowacji (NSI) 

Kto może uzyskać wsparcie:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Jak uzyskać wsparcie:
Projekt systemowy

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Dotacje

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Utworzenie i zasilenie funduszu funduszy, realizującego inwestycje w instrumenty kapitałowe i quasi-kapitałowe funduszy venture capital, w celu inwestowania w MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych oraz prowadzących działalność B+R.

Kto może uzyskać wsparcie:
Operatorzy funduszy
Jak uzyskać wsparcie:
Wybrany zostanie operator wsparcia

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Inne

Edukacja
Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Stworzenie i funkcjonowanie systemu, który będzie umożliwiał monitorowanie postępu prac nad wdrożeniem strategii inteligentnej specjalizacji, a także weryfikowanie, aktualizację i ewaluację inteligentnych specjalizacji

Kto może uzyskać wsparcie:
- przedsiębiorstwa - jednostki naukowe - naukowcy i studenci - instytucje otoczenia biznesu - partnerzy społeczno-gospodarczy - administracja publiczna
Jak uzyskać wsparcie:
Projekt systemowy

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Inne

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Działania ukierunkowane na zbudowanie systemu wsparcia procesu transferu technologii.

Utworzenie instrumentu finansowego, który zapewni dostęp do kapitału dla przedsiębiorstw sektora MŚP, realizujących inwestycje rozwojowe w oparciu o pozyskaną własność intelektualną

Kto może uzyskać wsparcie:
I komponent: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. II komponent: podmiot wdrażający instrument finansowy.
Jak uzyskać wsparcie:
Inny

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Doradztwo

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Rozwój oferty proinnowacyjnych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), które wspierają MSP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji 

Kto może uzyskać wsparcie:
Instytucje otoczenia biznesu (IOB)
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

woj. zachodniopomorskie
Inwestycje

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:
  • Małe projekty B+R
  • Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej 
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

woj. zachodniopomorskie
Dotacje

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw.

Kto może uzyskać wsparcie:
przedsiębiorstwa, partnerstwa przedsiębiorstw, partnerstwa naukowo-przemysłowe, instytucje otoczenia biznesu,
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Cała Polska
Inne

Badania i rozwój

Na co można uzyskać wsparcie:

Wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych

Kto może uzyskać wsparcie:
koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych - członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych
Jak uzyskać wsparcie:
Złożyć wniosek na konkurs

Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.