Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla KKBOF

  • Dla kogo: Małe i średnie,
  • W szczególności: Mikro, małe i średnie firmy z Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 

Na co można uzyskać wsparcie?

 Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw 

Czego dotyczy działanie?

Projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i
wartości niematerialne i prawne prowadzące do:
- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Jak uzyskać wsparcie?

Tryb naboru: konkurs

Gdzie uzyskać wsparcie?

Gmina Miasto Koszalin

Instytucja wdrażająca: Gmina Miasto Koszalin

Szczegółowe informacje

Priorytet:

I. GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Działanie:

Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla KKBOF

Nr podziałania:

1.8 RPO WZ

Obszar wsparcia:
  • Badania i rozwój
Typ wsparcia:
  • Inwestycje
Rodzaj wsparcia:

inwestycje

Obszar realizacji:

pow. Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny, woj. zachodniopomorskie

Źródło wsparcia:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego