Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw

  • Dla kogo: Małe i średnie,
  • W szczególności: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać wsparcie?

wdrożenie przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R (własnych lub zakupionych)

Czego dotyczy działanie?

W ramach poddziałania planowane jest utworzenie Funduszu Gwarancyjnego, który będzie zapewniał gwarancje dla banków kredytujących nakłady związane z wdrożeniem wyników prac B+R.
Przejęcie przez Fundusz Gwarancyjny części ryzyka stworzy zachętę do angażowania się kapitału prywatnego w finansowanie innowacyjnych projektów

Jak uzyskać wsparcie?

Tryb naboru: konkurs

Gdzie uzyskać wsparcie?

Ministerstwo Gospodarki

Szczegółowe informacje

Priorytet:

III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie:

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Nr podziałania:

3.2.3 PO IR

Obszar wsparcia:
  • Badania i rozwój
Typ wsparcia:
  • Dotacje
Rodzaj wsparcia:

dotacje

Obszar realizacji:

Cała Polska

Źródło wsparcia:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój