Fundusz Pożyczkowy Innowacji

  • Dla kogo: Małe i średnie,
  • W szczególności: mikro i małe przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać wsparcie?

Utworzenie i zasilenie funduszu pożyczkowego w celu wsparcia przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, realizowanych przez przedsiębiorstwa, które pozyskały inwestora kapitałowego.

Czego dotyczy działanie?

Wsparcie w ramach poddziałania realizowane jest za pośrednictwem funduszu pożyczkowego, zapewniającego dostęp do finansowania działalności mikro i małych przedsiębiorstw.
Pożyczki ze środków funduszu udzielane są na uruchomienie lub rozszerzenie działalności przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych pomysłach.
Pożyczka może być udzielona przedsiębiorstwu, które posiada umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka, na mocy której inwestor prywatny zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w to przedsiębiorstwo i pozostania udziałowcem/akcjonariuszem do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

Jak uzyskać wsparcie?

Tryb naboru: konkurs

Gdzie uzyskać wsparcie?

Ministerstwo Gospodarki

Szczegółowe informacje

Priorytet:

III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie:

Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

Nr podziałania:

3.1.3 PO IR

Obszar wsparcia:
  • Badania i rozwój
Typ wsparcia:
  • Dotacje
Rodzaj wsparcia:

dotacje

Obszar realizacji:

Cała Polska

Źródło wsparcia:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój