Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP - Biznest

  • Dla kogo: Małe i średnie,
  • W szczególności: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można uzyskać wsparcie?

Wybór i zasilenie kapitałowe sieci aniołów biznesu, które będą realizowały grupowe inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa działające w oparciu o innowacyjne pomysły.

Czego dotyczy działanie?

W realizacji poddziałania uczestniczą pośrednicy finansowi dokonujący inwestycji kapitałowych wspólnie z członkami sieci aniołów biznesu.
Pośrednicy finansowi, lub członkowie sieci aniołów biznesu, wyszukują przedsiębiorstwa oparte na innowacyjnych pomysłach, celem dokonania w nie inwestycji kapitałowej w zamian za udziały/akcje.
Środki publiczne stanowią uzupełnienie kapitału zmobilizowanego w ramach sieci aniołów biznesu i przekazywane są pośrednikom finansowym na realizację konkretnej inwestycji kapitałowej.

Jak uzyskać wsparcie?

Tryb naboru: konkurs

Gdzie uzyskać wsparcie?

Ministerstwo Gospodarki

Szczegółowe informacje

Priorytet:

III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie:

Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

Nr podziałania:

3.1.2 PO IR

Obszar wsparcia:
  • Badania i rozwój
Typ wsparcia:
  • Dotacje
Rodzaj wsparcia:

dotacje

Obszar realizacji:

Cała Polska

Źródło wsparcia:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój