Rozwój publicznej infrastruktury badawczej

Na co można uzyskać wsparcie?

Inwestycje w publiczną infrastrukturę B+R na rzecz przedsiębiorstw.

Kto może uzyskać wsparcie?

  • przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP,
  • podmioty sektora B+R rozwijające działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na współpracę z sektorem przedsiębiorstw.

Czego dotyczy działanie?

Działanie jest przeznaczone wyłącznie dla przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym.

Wsparciem objęte zostaną inwestycje polegające na tworzeniu lub rozwijaniu infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych, w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu określonych jako inteligentne specjalizacje.

Jak uzyskać wsparcie?

Tryb naboru: konkurs

Gdzie uzyskać wsparcie?

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szczegółowe informacje

Priorytet:

Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie

Działanie:

Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej

Nr podziałania:

1.3 RPO WZ

Obszar wsparcia:
  • Badania i rozwój
Typ wsparcia:
  • Inwestycje
Rodzaj wsparcia:

dotacje

Obszar realizacji:

woj. zachodniopomorskie

Źródło wsparcia:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego