Sektorowe programy B+R

  • Dla kogo: Małe i średnie, Duże,
  • W szczególności: przedsiębiorstwa - konsorcja przedsiębiorstw

Na co można uzyskać wsparcie?

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki.

 

Czego dotyczy działanie?

W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe.
Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Jak uzyskać wsparcie?

Tryb naboru: konkurs

Gdzie uzyskać wsparcie?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczegółowe informacje

Priorytet:

I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie:

Sektorowe programy B+R

Nr podziałania:

1.2 PO IR

Obszar wsparcia:
  • Badania i rozwój
Typ wsparcia:
  • Dotacje
Rodzaj wsparcia:

dotacje

Obszar realizacji:

Cała Polska

Źródło wsparcia:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój