Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

  • Dla kogo: Małe i średnie, Duże,

Na co można uzyskać wsparcie?

Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Czego dotyczy działanie?

Działanie ukierunkowane jest na wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. Wsparcie kierowane jest zarówno do dużych przedsiębiorstw jak i MŚP.

Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Jak uzyskać wsparcie?

Tryb naboru: konkurs

Kiedy uzyskać wsparcie?

konkurs będzie ogłaszany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Gdzie uzyskać wsparcie?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczegółowe informacje

Priorytet:

I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie:

Projekty B+R przedsiębiorstw

Nr podziałania:

1.1.1 PO IR

Obszar wsparcia:
  • Badania i rozwój
Typ wsparcia:
  • Dotacje
Rodzaj wsparcia:

dotacje

Obszar realizacji:

Cała Polska

Źródło wsparcia:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój