Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

  • Dla kogo: Małe i średnie, Duże, Instytucje otoczenia biznesu,

Na co można uzyskać wsparcie?

  • Małe projekty B+R
  • Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej 

Kto może uzyskać wsparcie?

  • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
  • partnerstwa przedsiębiorstw,
  • partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo.

Kto może uzyskać wsparcie?

  • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Czego dotyczy działanie?

Wsparciem zostanie objęty cały proces powstawania innowacji, od pomysłu do przygotowania do wdrożenia, z zastrzeżeniem, iż wyłącznym etapem projektu nie może być etap pierwszej produkcji.

Finansowanie będzie obejmować prace badawczo–rozwojowe realizowane na rożnych poziomach gotowości technologicznej, w tym także prace demonstracyjne i tworzenie prototypów, działania w zakresie walidacji produktów oraz uruchomienia pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.

Jak uzyskać wsparcie?

Tryb naboru: konkurs

Kiedy uzyskać wsparcie?

konkurs będzie ogłaszany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Gdzie uzyskać wsparcie?

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szczegółowe informacje

Priorytet:

I. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

Działanie:

Działanie 1.1 Projekty badawczo–rozwojowe przedsiębiorstw

Nr podziałania:

1.1 RPO WZ

Obszar wsparcia:
  • Badania i rozwój
Typ wsparcia:
  • Inwestycje
Rodzaj wsparcia:

dotacje

Obszar realizacji:

woj. zachodniopomorskie

Źródło wsparcia:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego