Wróć do pełnej listy Szkolenia i rozwój osobisty

Dotacja na organizację staży
Dodano: 04-11-2015

Chcąc zapewnić firmie konkurencyjny rozwój, warto zastanowić się nad zaangażowaniem stażysty, który mając możliwość zweryfikowania swej wiedzy i doskonalenia dotychczas zdobytych umiejętności, może z czasem stać się cennym pracownikiem, przyczyniającym się do rozwoju firmy.

Pokaż szczegóły

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wsparcie dla pracodawców dbających o rozwój swoich pracowników
Dodano: 04-11-2015

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to część funduszu pracy, który ma na celu zapobieganie bezrobociu oraz niwelowanie jego skutków, przy pomocy składek pracodawców. Celem utworzenia KFS jest kształcenie ustawiczne pracodawców oraz pracowników, a tym samym zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Pokaż szczegóły

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy
Dodano: 17-11-2015

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Pokaż szczegóły

Wróć do strony głównej