Dotacje na działalność gospodarczą
Załóż własną firmę dzięki środkom z Urzędu Pracy

Jedną z ciekawszych form wsparcia osób bezrobotnych jest dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Skorzystać z niej mogą osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP minimum trzy miesiące przed datą złożenia wniosku o dotację. Środki które można uzyskać, są ograniczone do kwoty 6-krotności średniej krajowej za poprzedni kwartał (obecnie jest to około 23 tysięcy złotych).

Jedną z ciekawszych form wsparcia osób bezrobotnych jest dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Skorzystać z niej mogą osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP minimum trzy miesiące przed datą złożenia wniosku o dotację. Środki które można uzyskać, są ograniczone do kwoty 6-krotności średniej krajowej za poprzedni kwartał (obecnie jest to około 23 tysięcy złotych). Dotacje przyznawane są zazwyczaj w ramach kilku naborów w danym roku w dokładnie określonym przedziale czasowym. Poszczególne nabory mogą dotyczyć różnych grup osób (np. kobiety, osoby 50+, osoby młode). Należy stale monitorować, kiedy można złożyć wniosek o przyznanie dotacji, ponieważ jeśli się spóźnisz, Twój wniosek zostanie automatycznie odrzucony i może ominąć cię okazja zdobycia całkiem sporych pieniędzy na własny biznes.

Gdy staramy się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PUP, musimy pamiętać o kilku ważnych rzeczach.

Przede wszystkim środki przeznaczone są dla tych, który nie maja aktualnie zarejestrowanej działalności i nie mieli jej zarejestrowanej w ostatnim czasie (np. na rok przed momentem złożenia wniosku o dotacje). Z dotacji wyłączeni są również ci, którzy już kiedyś z takiej formy wsparcia skorzystali (niezależnie od tego ile czasu już minęło). W zakresie rodzajów planowanej działalności, również istnieje kilka wykluczeń. Na pewno nie dostaniemy dofinansowania działalności w następujących branżach:

 • związanej z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych,
 • w sektorze górnictwa węgla,
 • w sektorze rybołówstwa,
 • w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych
 • w sektorze budownictwa okrętowego,
 • w zakresie produkcji lub obrotu bronią.

Mogą również pojawić się obostrzenia dotyczące działalności w innych branżach, takich jak:

 • sezonowa działalność gospodarcza,
 • krajowy transport osób taksówkami,
 • handel obwoźny i obnośny,
 • działalność: paramedyczna, agencja towarzyska, studio tatuażu, sklep sex shop, biuro matrymonialne, wróżenie,
 • działalność gospodarcza mająca charakter samozatrudnienia u pracodawcy,
 • działalność agencyjna w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

Zatem zanim zdecydujesz się złożyć wniosek o konkretną dotacje, bardzo dokładnie zapoznaj się z regulaminem i innymi zasadami na jakich dane dofinansowane jest przyznawane. Jednym z często popełnianych błędów jest zbyt, szybkie otwarcie firmy, jeszcze przed uzyskaniem decyzji o przyznaniu dotacji. W większości przypadków wykluczy to nas z możliwości uzyskania wsparcia.

Ważnym elementem wniosku o dotacje jest biznesplan. W przypadku dotacji z PUP wymagany jest on zawsze, jednak w często konkurs w którym można się starać o dotację ma swój własny, indywidualny wzór biznesplanu. Co prawda poszczególne wzory są najczęściej bardzo do siebie zbliżone, jednak rzadko kiedy są identyczne. Najczęściej różnią się formą zadawanych pytań, jak również tabelami składającymi się na analizę przedsiewziecia. Należy przygotować sobie pewien zarys biznesplanu zawierający strategię firmy, a przede wszystkim opis działań marketingowych, analizę konkurencji, strategię cenową, strategię zarządzania firmą oraz przygotować sobie zestawienie  przychodów i kosztów, które co miesiąc będziemy ponosić na utrzymanie naszej firmy. Warto również określić w jakim lokalu będzie ona prowadzona i pozyskać wstępną umowę na wynajem, (najlepiej z klauzulą, iż rozpoczęcie wynajmu jest uzależnione od otrzymania dotacji). Gdy mamy szkic biznesplanu, napisanie na jego podstawie konkretnego biznes planu, już na wzorze obowiązującym w danym naborze, będzie prostsze.

Należy również pamiętać, iż to co wpiszemy w biznesplanie, musi zostać zrealizowane w ramach przyznanej dotacji. Najważniejszym warunkiem jest utrzymanie działalności przez minimum rok. W przeciwnym wypadku grozi nam zwrot przyznanych środków. Planując działalność gospodarczą trzeba również zastanowić się kiedy faktycznie będziemy ją rozpoczynać. Należy brać pod uwagę czas od złożenia wniosku do uzyskania dotacji. Zwykle jest to okres od 2 do 3 miesięcy.

Pamiętaj, że w przypadku pytań i wątpliwości, zawsze możesz się zwrócić z pytaniem do właściwego PUP. W każdym z nich funkcjonują punkty informacyjne w których urzędnicy poinformują Cię o terminach i zasadach obowiązujących w danym powiecie.  

Data utworzenia: 04-11-2015

Wróć do listy wsparcia